ETKİLİ BİR OKUL İÇİN STRATEJİK YÖNETİM

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2021

Son yıllarda birçok ülkede eğitime kamu kesimi içinde en fazla payın ayrıldığı görülmektedir. Kamu kaynaklarının önemli bir kısmının eğitime ayrılması, bu kesimin verimlilik açısından analizini zorunlu kılmaktadır.

Eğitimde verimlilik sorunu temelde eğitim yönetiminin uğraşı alanına girmektedir. Eğitim sistemi, insan kaynaklarını biçimlendiren bir sistemdir. Geleceğin toplum biçimini eğitim sisteminin yetiştireceği insan gücü şekillendirecektir.

Eğitim sistemlerinin diğer sistemler gibi hızlı bir değişim süreci içinde bulunmaları, eğitimde verimlilik kavramının önem kazanması ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler geleneksel eğitim yönetimi yaklaşımlarının dışında daha çağdaş yönetim yaklaşımlarını gerektirmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de stratejik planlama ve yönetim yaklaşımıdır.ETKİLİ BİR OKUL İÇİN STRATEJİK YÖNETİM
.p
Download P • 239KB

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör