KRİZ YÖNETİMİ VE VİZYONER LİDERLİK

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin okullarındaki kriz yönetimi ve vizyoner liderlik düzeyine ilişkin algılarını, kriz yönetimine ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ve öğretmenlerin kriz yönetimine ilişkin algılarıyla vizyoner liderliğe ilişkin algıları arasındaki ilişkileri belirlemeye yöneliktir.


Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır.

1.Öğretmenlerin kriz yönetiminin düzeyine ilişkin algıları nedir?

2. Öğretmenlerin kriz yönetimine ilişkin algıları onların;

a) cinsiyetlerine

b) kıdemlerine

c) branşlarına

d) eğitim düzeylerine

e) görev yaptıkları okuldaki öğrenci sayısına

f) görev yaptıkları ilçeye göre anlamlı farklılık göstermekte midir?


3. Öğretmenlerin vizyoner liderlik düzeyine ilişkin algıları nedir?

4. Öğretmenlerin kriz yönetimine ilişkin algılarıyla vizyoner liderliğe ilişkin algıları arasındaki ilişki nedir?KRİZ YÖNETİMİ VE VİZYONER LİDERLİK
.pdf
Download PDF • 307KB

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör