OKUL YÖNETİMİNDE KÜLTÜREL LİDERLİK YAKLAŞIMI VE TOPLUMSAL BOYUTU

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2021

Bu çalışmanın amacı kültür ve liderlik kavramlarını tanımlayan kuramlar çerçevesinde okul yönetiminde kültürel liderlik yaklaşımını incelemektir. Kültür, liderlik, okul liderliği ve kültürel liderlik kavramlarına ilişkin alan yazın taranarak var olan bilgiler elde edilmiş ve kültürel liderlik kavramı okul yönetimiyle ilişkilendirilmiştir.


Bu ana amaç çerçevesinde tartışılan kavramların; girdileri, süreçleri ve ürünleriyle bir sosyal sistem olan okulun, yönetim süreçlerinde etkin olarak kullanılması durumunda elde edilecek gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kültürel liderlik kavramını okul yönetimi açısından incelerken, okul yöneticilerinin toplumsal bellek (kültür) ve toplumsal algı konularındaki yetkinliklerinin okulun amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir güç sağlayacağı düşüncesi savunulmuştur.


Liderlik kavramı, kültürel boyutuyla ele alınmış olup, bilgilerin sunumunda referans yöntemine başvurulmuştur. Anahtar Kelimeler: Lider, liderlik, kültür, örgüt kültürü, kültürel liderlik.Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yakla
.
Download • 378KB

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör